Bestuur Wit-Blauw/Green Organics

Geachte leden.
Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.
U heeft er vast al over gehoord.
De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen.
Op basis daarvan hebben ook wij ons huidige Privacy Statement aangepast.

Wat betekent dit voor u?
Bewust en onbewust deelt u uw persoonsgegevens met ons, bijvoorbeeld door u en/of uw kinderen aan te melden als lid.
In het vernieuwde Privacy Statement staat uitgebreider omschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
U vindt bijvoorbeeld meer uitleg over hoe wij aan uw gegevens komen en welke door ons verwerkt worden.
Uiteraard zijn uw persoonlijke gegevens bij ons in veilige handen.

Verklaring AVG en Privacyverklaring
Op de site van Wit-Blauw/Green Organics zijn de “verklaring AVG en de “Privacyverklaring” vermeld.

privacy