28,15,0,50,1
25,600,60,1,3000,1000,150,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,2000
0,0,1,0,0,30,10,5,0,0,0,10,0,1
De mooiste vereniging van Nederland
De mooiste vereniging van Nederland
Kangoeroe Klub ook in de veld
Kangoeroe Klub ook in de veld
 

Bestuurlijke besluiten Wit-Blauw/GreenOrganics

Nieuws
NieuwsOntwikkelingen
Datum: zaterdag 11 April 2020

Beste leden, ouders/verzorgers en andere belangstellenden,

15 maart 2020 is een datum die ons allemaal lang bij zal blijven. Ineens was daar het nieuws, alle ontmoetingslocaties moesten om 18.00uur dicht. Zowel privé als zakelijk hebben we hier allemaal mee te maken, zoveel mogelijk thuis werken, geen familiebezoekjes, geen Cappuccino bij dat koffietentje om de hoek en op sportief gebied ziet dit er ook ineens heel anders uit. Een abrupt einde van zowel het zaal- als veldseizoen waar we allemaal ook per direct uit het verenigingsgevoel werden gerukt. Natuurlijk staat alles in schril contrast met de nog grotere problemen, maar ook wij als korfbalvereniging zullen een zware last moeten dragen en zullen niet ongehavend uit deze strijd komen. Niet alleen op sportief gebied, maar ook financieel en op het gebied van te organiseren activiteiten. Enkele pijlers van inkomsten, welke onze club zo hard nodig heeft zijn plots weggevallen. Zo zou dit jaar het jaarlijkse schoolkorfbal weer bij ons op het veld plaats vinden, waren er grootse plannen m.b.t. de Avondvierdaagse en stonden er meerdere mooie activiteiten gepland. En natuurlijk speelt ook nog de vraag hoe het jubileum eruit gaat zien? Mogen we ons 100-jarig bestaan vieren op de manier welke wij in gedachten hebben. En nogmaals, we kunnen het niet vaak genoeg benadrukken, uiteraard hopen wij als bestuur boven alles dat het goed gaat met de gezondheid van onze leden en hun naasten!

Toch moeten wij als bestuur vooruit kijken. Vele vraagstukken passeren de revue zoals:
Wanneer zouden we toch weer onze kantine kunnen openen, hoe houden we binding met onze leden en hoe redden we ons financieel? Geen korfbal(activiteiten) is geen inkomsten, geen verkoop van consumpties, activiteiten, beschikbaar stellen accommodatie, etc. Maar ondertussen lopen de maandelijkse lasten zoals verzekeringen, onderhoud, afdracht aan de korfbalbond, zaalhuur, veldhuur, etc. wel allemaal gewoon door. Elk jaar draaien wij gelukkig zwarte cijfers en zijn we financieel gezond, maar we gaan zeker merken dat we een aantal maanden geen inkomsten kunnen genereren en daar staan doorlopende kostenposten tegenover.

Om als club toch het hoofd boven water te kunnen houden vragen wij jullie dan ook om een offer. Het bestuur heeft besloten om wel gewoon de contributies te blijven innen. Dit is ook op nadrukkelijk advies van NOC/NSF. Samen moeten we elkaar door deze moeilijke tijden heen helpen. Inmiddels liggen er een aantal mogelijkheden voor lastenverlichting. Het bestuur is op de achtergrond hard bezig om uit te zoeken of en waar wij als vereniging gebruik van kunnen maken.

Wij realiseren ons terdege dat wij wat van je vragen, zonder dat je er heel veel voor terug krijgt. En natuurlijk proberen we creatief te zijn zoals recent het succesvol uitlenen van de palen en het aanbieden van challenges op Facebook en Instagram, zodat we een groot gedeelte van de leden alsnog op een ludieke manier kunnen faciliteren in het korfbal. Maar mocht je als lid financieel geraakt worden door alle maatregelen en daarmee in de problemen komen bij het betalen van de contributie, dan vragen wij je contact op te nemen met onze vertrouwenspersoon Alice Velema (vertrouwenspersoon). Samen kan er dan gekeken worden naar een mogelijke oplossing.

We hopen je met dit bericht te hebben uitgelegd hoe het bestuur op dit moment ‘in de wedstrijd zit’. En vanzelfsprekend proberen we jullie allemaal op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen. We zijn momenteel aan het onderzoeken of de ledenvergadering ook digitaal kan plaats vinden. Later meer hierover.
Voor nu wensen wij je het allerbeste toe en hopen wij elkaar weer snel te mogen ontmoeten. Gezond en wel en vol energie om weer met elkaar te ‘verenigen’. Dit verenigen doen we natuurlijk bij de club waar we zoveel van houden, Wit-Blauw/GreenOrganics. Dat we met elkaar de slogan ‘Samen maken we het verschil’ ook in deze moeilijke tijd gezamenlijk mogen en kunnen uitdragen!

Met sportieve groeten,
Het bestuur Wit-Blauw/GreenOrganics

 

 

Alle datums


  • zaterdag 11 April 2020

Powered by iCagenda