Gebruik kantine en vergaderruimte

De kantine is bestemd voor de leden van de vereniging en hun commissies.
Voor het gebruik van deze ruimten wordt een agenda bijgehouden.
Deze agenda is in beheer bij Jannie Scheer.
Reservering dient u ruim van te voren bij haar melden.

Jannie Scheer
Tel     :  038- 33258797
E-mail: janniescheerth@hotmail.com