Maandag 23 januari: Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Datum

Maandag 23 januari 2017

Aanvang
20.00 uur

Locatie
Sportpark Hagenbroek
Kantine Wit-Blauw/Green Organics

Het financieel jaarverslag en de jaarverslagen van alle commissies liggen vanaf 18.00 ter inzage in de kantine.

1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Vaststellen agenda
4. Notulen ALV 2015
5. Jaarverslag bestuur
6. Financieel verslag 2015 en begroting 2016
7. Kascommissie
8. Rondvraag
9. Afsluiting