De  teamindeling komt er weer aan! Een kijkje in de keuken van dit teamindelingsproces.

Het einde van het seizoen nadert, dus de trainers en Tc zijn druk bezig om de indeling voor het komende seizoen klaar te maken. Een klus waar tijd in gaat zitten, om het zo goed mogelijk voor iedereen te doen. Met onderstaand stuk, willen wij u laten zien hoe de indeling tot stand komt.

Leeftijd
Allereerst wordt vanuit Sportlink de KNKV-lijst met jeugdleden in een Excelbestand gezet. Aan de hand daarvan kan van alle spelers de leeftijd op de peildatum worden bepaald, waarmee een indeling naar de 6 leeftijdcategorieën (F t/m A jeugd) kan worden gemaakt. Vanaf het seizoen 2017/2018 is de peildatum gewijzigd naar 1 januari i.p.v. 1 oktober.
Voor zover dit tot onevenwichtigheden leidt, wordt bezien of aan de hand van de door het KNKV voorgeschreven gemiddelde leeftijden van de teams, bepaalde spelers in een jongere of oudere leeftijdcategorie kunnen worden geplaatst.
Als voorbeeld: In de C-categorie zitten spelers van 11, 12 en 13 jaar. Er mogen ook spelers van 14 jaar (B categorie) in de C uitkomen, op voorwaarde dat de gemiddelde leeftijd van het team maar tussen de 11,1 en 13,0 jaar blijft.

Kwaliteit
Tijdens een overlegmoment met trainers en JTC wordt er gekeken naar de indeling die al gemaakt is op basis van de leeftijden. Bevindingen van trainers en JTC leden worden zorgvuldig vergeleken en op basis hiervan wordt er een tweede indeling gemaakt.

Verantwoordelijkheid JTC

In uitzonderlijke gevallen worden zeer getalenteerde speelster/spelers eerder naar een hogere leeftijdscategorie doorgeplaatst. Hierbij proberen wij rekening te houden met korfbalkwaliteiten maar ook of het kind het sociaal aan kan. En bij die laatste afweging worden de ouders betrokken.

In deze afwegingen wordt opnieuw in breed perspectief de uiteindelijke beslissing genomen.
De trainers hebben dus een belangrijke, maar vooral adviserende rol. De beslissing over de teamindeling blijft echter bij de JTC, want daar hoort de verantwoordelijkheid van de keuzes te liggen.

Aantallen
Kwaliteit en leeftijd hebben  voor ons prioriteit. Wanneer hieraan voldaan is, gaan we kijken naar een evenwichtige verdeling. Als er b.v. 10 C-heren beschikbaar zijn, komen er 5 in de C1 en 5 in de C2, ook als er op basis van kwaliteit maar 4 voor de C1 zouden worden gekozen.
Uitgangspunt is dat er in gemengde teams tenminste 5 dames en 5 heren spelen en in een meisjesteam tenminste 9 meisjes.

In sommige leeftijdscategorieën hebben we te maken met een overschot aan dames. In die situatie zijn we genoodzaakt een meisjesteam op te geven. Het streven is echter altijd om gemengde teams te maken.

Compromissen
Als veel spelers ongeveer even goed zijn, is er een lastig probleem. Sommige spelen dan in een hoger team dan gelijkwaardige anderen, maar dat is niet op basis van leeftijd of kwaliteit te motiveren. Toch zal er dan een keuze moeten worden gemaakt.
Waar we zien dat goede spelers op basis van aantallen eigenlijk te laag worden ingedeeld, proberen we compromissen te vinden. Zo bieden we de mogelijkheid aan die spelers om 1 x per week met het hogere team mee te trainen en worden zij als reserve / wisselspeler bij het hogere team ingezet.

Hiernaast is ons streven dat bijv. alle C’s 1x in de week gezamenlijk trainen.

 

Komende week zal de indeling per leeftijdscategorie op de website komen te staan. Op 30 mei, 1 juni, 13 juni en 15 juni wordt er in deze leeftijdscategorieën nog getraind. Ons streven is om na die trainingen de indeling per team bekend te maken, zodat er op 22 juni nog 1 keer voor de zomerstop getraind kan worden in de nieuwe teams.